سامانه جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات

   یکی از فرآیندهای اساسی و استراتژیک موجود در صنایع، ایجاد اطمینان از در دسترس بودن تجهیزات و ماشین آلات است. ماشین آلات و تجهیزات، یکی از پایه های اصلی و منابع سرمایه ای مهم در شرکت های صنعتی می باشند؛ که امکان استفاده از حداکثر ظرفیت آن ها در گرو پیاده سازی و بهره گیری از یک سیستم مدیریتی تعمیرات و نگهداری مؤثر و کارآمد است. همچنین با توجه به بررسی های انجام شده سالانه بخش قابل توجهی از هزینه های سازمان صرف نگهداری و تعمیرات ماشین آلات می شود که در صورت مدیریت و کنترل آن بهره وری سازمان به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. از این رو، با توجه به نیاز دردسترس بودن تجهیزات و ماشین آلات، جلوگیری از توقف خط تولید و صرفه جویی در منابع مالی و قطعات یدکی، ایجاد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات و انجام اقدامات پیشگیرانه امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا، شرکت پردیس فناور اساتیس از سال 1387، در جهت یکپارچه سازی و تسهیل برنامه ریزی و مدیریت نگهداری و تعمیرات، اقدام به ارائه سامانه جامع نگهداری و تعمیرات نموده است.

ضرورت استفاده از سیستم نگهداری و تعمیرات

افزایش بهره وری سازمان

مدیریت سرمایه و کاهش هزینه ها

افزایش قابلیت اطمینان ماشین آلات

حداقل سازی زمان توقف خط تولید به دلیل در دسترس نبودن ماشین آلات

تشخیص و اصلاح به موقع نقص های به وحود آمده در ماشین آلات

کاهش میزان خرابی های اتفاقی ماشن آلات

                برخی از ویژگی های نرم افزار

 1. تعریف تجهیرات و دسته بندی آن ها
 2. تعیین موقعیت مکانی تجهیزات در سطوح مختلف
 3. ثبت مشخصات و مستندات مربوط به تجهیزات
 4. تعریف گروه های فعالیت ها و تعیین قطعات یدکی و ابزار مورد نیاز
 5. تعریف عیوب و دسته بندی آن ها
 6. تعیین منابع انسانی پیشگیرانه و پیشگویانه
 7. برنامه ریزی سالیانه، ماهیانه و موردی
 8. قابلیت برنامه ریزی خودکار براساس دوره های قبل
 9. ثبت و درخواست انواع مجوزها
 10. تهیه انواع گزارشات  و محاسبه شاخص اثربخشی
 11. و…

ماژول های اصلی نرم افزار نگهداری و تعمیرات

مدیریت نگهداری و تعمیرات

در این ماژول امکان ثبت کارکرد تجهیزات و تغییر وضعیت ­هایی که برای تجهیزات رخ می­دهد، وجود دارد. همچنین امکان تهیه برنامه ­ای برای انجام فعالیت­ های نگهداری و تعمیرات، ثبت کلیه فعالیت ­های تعمیرات و اعلام خرابی توسط اپراتور از طریق این ماژول امکان پذیر است.

مدیریت تجهیزات

تعریف گروه های مختلف تجهیزات و ایجاد حالت سلسله مراتبی و همچنین تعریف کامل تجهیزات در این ماژول امکان پذیر است.

مدیریت موجودی و انبار

با استفاده از این ماژول امکان تعریف مکان­ ها، انبارها، مواد، لوازم مصرفی، ابزارآلات و تهیه آرشیو در اختیار کاربران قرار می گیرد. همچنین قابلیت تعریف سطوح مختلف تجهیزات و تهیه لیست ورودی و خروجی انبار در این بخش قرار دارد.

گزارشات

ماژول گزارشات، امکان گزارش گیری از سابقه خرابی تجهیزات، سابقه کارکرد پرسنل و تجهیزات، پیش بینی قطعات مورد نیاز، مشخص کردن قطعات TOP_TEN و… را برای کاربران فراهم می کند.

ماژول تحلیل

این ماژول که یکی از کاربردی ترین ماژول ها به منظور تحلیل وضعیت تجهیزات و اتخاذ تصمیماتی در راستای ایجاد برنامه پیشگیرانه و پیشگویانه به حساب می آید، شاخص هایی از قبیل MTTR ،MTBF ،MWT و… را در اختیار کاربران قرار می دهد.

اطلاعات پایه

در این ماژول تمامی اطلاعات پایه مربوط به پرسنل، قطعات موردنیاز و ماشن آلات ثبت می گردد.

مدیریت سیستم

با استفاده از این ماژول مدیران سازمان قابلیت ایجاد سطوح دسترسی و گروه بندی کاربران را به دست می آورند. همچنین دریافت گزارشات کلی برای مدیران نیز در این بخش امکان پذیر است.

ارسال پیام

با استفاده از این ماژول این امکان برای تمامی کاربران فراهم می شود که به صورت تکی یا گروهی پیام هایی حاوی متن، گزارش و… برای یکدیگر ارسال کنند.