محصولات

تولید و پشتیبانی نرم افزارهای تخصصی

امنیت شبکه

نمایندگی رسمی آنتی ویروس پادویش و کسپرسکی در یزد

kaspersky
padvish

آرشیو الکترونیک اسناد

سال ها فعالیت درخشان در زمینه خدمات آرشیو الکترونیک اسناد و مدارک، با استفاده از تجهیزات ویژه و کادری مجرب