خدمات

آرشیو الکترونیک

     پرونده ها و مدارك ادارى، اسناد ملكى، گزارش ها، نقشه ها، قراردادها، پرونده هاى پرسنلى، اسناد مثبته مالى و… از با ارزش ترين دارائي هاى اطلاعاتى سازمان ها هستند كه بايد به حفاظت، نگهدارى، سرعت دسترسى، طبقه بندى و اعمال سطوح امنيتى دسترسى آن ها توجه ويژه اى شود. بعضاً اين اسناد در يك محل متمركز و تحت حفاظت نگهدارى نشده و در واحدهاى مختلف يك سازمان پراكنده مى باشند. كه مى توان انبوه اين مستندات…

آنتی ویروس

لابراتوار کسپرسکی (Kaspersky Lab) یکی از بزرگ ترین شرکت های فعال در نرم افزارهای امنیت رایانه است…

آنتی ویروس پادویش یکی از کارآمدترین نرم افزارهای حفاظت اطلاعات موجود در بازار می باشد…