محصولات

نرم افزار نگهداری و تعمیرات

   یکی از فرآیندهای اساسی و استراتژیک موجود در صنایع، ایجاد اطمینان از در دسترس بودن تجهیزات و ماشین آلات است. ماشین آلات و تجهیزات، یکی از پایه های اصلی و منابع سرمایه ای مهم در شرکت های صنعتی می باشند؛ که امکان استفاده از حداکثر ظرفیت آن ها در گرو پیاده سازی و بهره گیری از یک سیستم مدیریتی تعمیرات و نگهداری مؤثر و کارآمد است. از این رو، با توجه به نیاز دردسترس بودن تجهیزات و ماشین آلات…

نرم افزار مدیریت اسناد

   با توجه به افزایش روزافزون اسناد و مدارک سازمان ­ها و لزوم ایجاد سیستمی مناسب جهت حفظ و نگهداری آن ­ها، شرکت پردیس فناور ایساتیس در این راستا اقدام به تولید نرم­ افزار مدیریت اسناد نموده است. این نرم­ افزار به مدیران امکان دسترسی و کنترل کامل به تمامی اسناد و مدارک تولید شده در سازمان را می ­دهد. همچنین کاربران علاوه بر امکان ثبت اطلاعات، توانایی دسترسی به سایر اطلاعات در سطح دسترسی خود…